Historik

I Danderyd har föräldrar skapat en juniorklubb, Danderyds Golfklubb, som verkar för att ungdomar på ett lättillgängligt och ekonomiskt förmånligt sätt skall kunna introduceras i och utöva golfsporten. Danderyds GK grundades 1973 och hade under 70-talet en livlig verksamhet under ledning av klubbens grundare och förste ordförande Mariels Sabel. Klubben hade då en enklare 4-hålsbana.
 
Först 20 år senare, 1993, hade klubben byggt en egen av Svenska Golfförbundet godkänd bana, under ledning av Bo Engström. Denna bana har under åren successivt förbättrats. År 2002 öppnades tre nya långa par 4-hål och klubbens 9-hålsbana har nu par 33 och är 2011 meter från gul tee.

Utöver de nio fullängdshålen har klubben en Knattebana för de minsta med tre hål på 50-60 meter. Övriga kan också spela där men Knattarna har förtur! På klubben finns ett övningsområde där det med rangebollar från shopen går att slå kortare wedgeslag, öva bunkerspel och chip/pitch.

Danderyds Golfklubb ligger på ett förhållandevis litet område med korta avstånd från green till tee och är därför en snabbspelad bana. Greenerna som är små, ondulerade och av hög kvalitet ställer stora krav på precision vid inspel. Detta gör att banan är attraktiv även för duktiga och erfarna spelare.

Danderyds GK har idag runt 1 100 medlemmar, många av dessa är juniorer och ambitionen är fortsatt att verka för de yngres möjligheter att spela golf. 
Många gäster återkommer regelbundet till klubben och årligen välkomnar vi fler än 5 000 greenfeespelare. 


Starttid erhålles:

- I klubbhuset under öppettider.

- På nätet via min golf / min golf bokning, appen.

- Via telefon: 0768 738897

Visa hänsyn, särskilt till våra yngre juniorer, och var noga med säkerheten på banan. Ropa FORE! vid minska risk att någon kan träffas av en boll!