Styrelse

Styrelsen valdes på ÅRSMÖTET den 29 november 2023

Ordförande: Per Björkman 

Ledamot: Henrik Kjellberg (Kassör) 

Ledamot: Johan Gröndal

Ledamot: Alf Svensson

Ledamot: Per Wennersten

Ledamot: Johan Lindholm

Ledamot: Alexander MacNally

Suppleant: Dorothea Fornell

Suppleant: Guije Sundin-Jacobsen

Valberedning:  Vakant

All kontakt gällande styrelsefrågor hänvisas till mailinfo@danderydsgk.se

 

Andra ansvarsområden:

PGA Tränare: Per Andersson & Fredrick Andréason

Seniorverksamhet 65+: Guije Sundin-Jacobsen

Banchef: Rickard Löw

Administration/Reception: Fredrik Englund   

Juniorkommittén: Per Wennersten, Alf Svensson