Nyheter

Årsmöte/Höstmöte 25 nov.

  • 19 nov 2013

Kom ihåg Årsmöte måndag den 25 november kl. 18.30 i Klubbhuset.

Bilag med Föredragningslista, Verksamhetsplan och Budget 2014 finns här på hemsidan.(se nedan).

Banan är Stängt för Säsongen

  • 5 nov 2013

Vällkommen åter 2014!

Årsmöte/Höstmöte 25 nov.

  • 3 nov 2013

Kallelse till Klubbens årsmöte måndagen den 25 november i klubbhuset kl. 18.30

Bifogat Föredragningslista. /explorer/files/Kallelse%20_%20Foeredragningslista_%20Arsmoete_nov%202013%20.pdf

Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt annat material läggs ut på hemsidan http://www.danderydsgk.se/ ca en vecka innan mötet.

Uppmaning (se nedan)