Nyheter

Spel under läger

 • 18 jun 2018

Spel på banan under lägerveckorna 25, 26, 27 och till hösten vecka 33,

måndag t o m torsdag klockan 9.00 till 15.00

 

Under ovanstående tider har vi läger för ungdomarna på golfklubben. Detta begränsar möjligheterna till spel på banan enligt följande:

 

Klockan 9.00 till 12.00 är hål 1, 3 och 9 (även det alternativa hål 9) stängda.  Spel kan ske med start från hål 4 och därefter på de öppna hålen.

 

Eventuell greenfee reduceras då till 75 kr för senior och 25 kr för junior.

 

Klockan 12.00 till 15.00 är banan i sin helhet reserverad för lägerdeltagarna.

 

Efter klockan 15.00; spel som vanligt

 

GDPR

 • 18 jun 2018

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Danderyds GK.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

Hälsningar

Styrelsen

Höstträning!

 • 3 jun 2018

HÖSTENS JUNIORTRÄNING OCH LÄGER

För dig som tänkt anmäla dig till våra träningar eller läger är det bra att göra det nu!

 • V. 34 tom v.39:
  Nybörjarträningarna Onsdag el. Lördag
  Allmän träning Mån.,Tis.,Tors. eller Lördag
  Utvecklingsträning Tis &Lördag
  Hör ev. med Per vilket nivå som är bäst för dig.

  Läger v. 33 - innan Skolstart
  Boka på Hemsidan
  http://www.danderydsgk.se/boka-aktivitet/


   
Hälsningar
Styrelsen