Nyheter

Mycket på gång!

  • 30 nov 2020

Arbetet med de nya utslagsplatserna fortlöper som planerat. På alla hål anläggs en ny upphöjd grund med ram där nya mattor av hög kvalité läggs på när vi närmar oss säsongstart 2021. Slänterna runt utslagsplatserna täcks med utrullat gräs. Även övningsområdet vid slagnätet samt drivingrange får rejäla ansiktslyft. Tidig vår planteras fler björkar för att förtydliga spellinjer, öka säkerheten samt förhöja det estetiska intrycket. En hel del andra förbättringar på banan finns att se fram emot inför nästa säsong!

Ombyggnad av klubbhus kommer också att genomföras under vintern för att skapa bättre förutsättningar för caféverksamheten samt höja den allmänna trivselkänslan. Nästa säsong kommer vi att kunna erbjuda en utökad meny i caféet. Planer finns också att tillföra fler sittplatser utomhus där vi tror att många ser fram emot att njuta av solen och om så önskas med något gott att äta och dricka! 

Banan är tillsvidare öppen för spel med provisoriska utslagsplatser och greener.

VÄLKOMNA!

Nya tees!

  • 10 nov 2020

Under vecka 46 inleds arbetet med nya utslagsplatser på Danderyds Golfklubb. Dessa kommer att bli större och av bättre kvalité än tidigare. Under arbetets gång och tills det är helt slutfört kommer provisoriska tees användas. Inledningsvis blir det på några hål men undan för undan kommer det tillslut gälla samtliga utslagsplatser. 

Provisoriska tees kommer att bestå av vanliga slagmattor placerade längre fram och kommer att definieras av att både de gula och röda kloten placeras vid mattorna, alltså alla spelar från samma tee. Vi uppmanar alla att ta särskild hänsyn till de som deltar i arbetet!

De nya utslagsplatserna kommer att öppnas till säsongstarten 2021.

Banan är öppen med vintergreener tillsvidare och det är bollränna som gäller. Gäster betalar 50 kr i vintergreenfee via Swish enligt anvisningar vid klubbhusentrén. I den stora vita lådan vid samma entré finns ett antal små slagmattor som kan vara bra att använda vid extra blöta/leriga lägen. Kom ihåg att lämna tillbaks dessa!

Det är samma regler för spel som gäller när banan är öppen även vintertid och dessa beskrivs här ovan på startsidan.

Välkomna!

 

Årsmötet flyttas fram

  • 3 nov 2020

Årsmötet flyttas fram


Klubbens styrelse har, med anledning av de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten beslutat att skjuta upp höstens årsmöte, som var planerat till den 24 november, till ett senare tillfälle.

Vi bifogar nedan länk till en kallelse med innehåll enligt stadgorna. Här framgår bl.a. vilka beslut som årsmötet förväntas fatta. De viktigaste frågorna är;

”Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

Val av klubbens ordförande & val av ledamot i styrelsen, suppleanter och revisorer.”

Inga personändringar är föreslagna och verksamhetsplan mm kommer att finnas tillgänglig för medlemmarna senast den 17. November.


Vi hoppas att det finns förståelse för detta beslut och att vi så snart det är möjligt kan genomföra ett årsmöte.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


/explorer/files/Kallelse%20och%20Fo%CC%88redragningslista%20fo%CC%88r%20A%CC%8Arsmo%CC%88te%20Ho%CC%88st%2024_11_2020.pdf