Nyheter

Vintergreener!

  • 13 dec 2015

Spela gärna på banan - även om vi nu har tagit bort vinter flaggor och håll.

När golfbanan är frusen kom ihåg att pegga upp – för banan och era klubbors skull!

Bemärk att vi vid håll 4's utslagsplats har lyft säkerhetsnätet för skidåkarnas framkomlighet.

Vi har inte personal på banan så hjälp oss att hålla ordning. Visa hänsyn för hundägare och andra som använder det vackra gröna - snart vita - området för avkoppling.

Välkomna att njuta av det fina golfvädret hos oss.

 Hälsningar

Styrelsen

Danderyds Golfklubb

Årsmötet -Medlemsavgift 2016

  • 5 dec 2015

Årsmötesprotokollet finns att läsa nedan.

För att kunna hålla kvar den höga standarden på banan och även förbättra servicen i klubbhuset kommer vi att höja medlemsavgiften med 100kr inför 2016. Klubben erbjuder ett mycket prisvärt golfmedlemskap och har inte höjt avgifterna på länge.  

/explorer/files/Danderyds%20golfklubb%20Protokoll%20%20Arsmoete_nov%202015.pdf