Nyheter

Årsmöte och Nyheter

  • 2 nov 2017

Vi säger stort tack för i år och bjuder in till årsmöte 29 november.

Nästa vecka planerar vi att stänger greenerna efter vinterbesprutning. Vi håller dock öppet med vintergreener så länge vädret tillåter.

Det har varit en fin säsong i år. Här nedan ett litet axplock från säsongen;

  • Banan har varit bra efter lite bekymmer med greenerna pga. den kalla våren.
  • Vi har haft många juniorer som deltagit på träningarna och lägren. Juniorverksamheten har fungerat bra och vi t.o.m. haft kö.
  • Vi har även börjat med välbesökt seniorgolf på måndagar.
  • Klubbhuset har varit mera ”bemannat” än tidigare år vilket har uppskattats.

Vi tackar alla som har gjort en insats för att allt detta har kunnat genomföras!

Styrelsen planerar nu inför 2018 som ska vara klart till årsmötet.

Välkomna på årsmötet onsdagen den 29 november kl.18.30 i klubbhuset

Se bifogad kallelse och föredragningslista

/explorer/files/Kallelse%20_%20Foeredragningslista_%20Arsmoete_nov%202017.pdf

 

Hälsningar

Styrelsen

 

PS: Glöm inte vinterträning på Ullna – se hemsidan http://www.danderydsgk.se/vintertraning/vintern-2018/

 

PPS: Vill du bli en sponsor? Stöd gärna Ungdomsgolfen – i en ideell förening, se mer på http://www.danderydsgk.se/bli-sponsor/