Nyheter

Medlemsenkät

  • 24 nov 2014
Hej medlemmar,
 
I augusti genomförde vi en enkätundersökning bland medlemmarna i Danderyds GK och styrelsen vill härmed återkoppla resultatet. Resultatet var mycket positivt med konstruktiva förbättringsförslag och kommer vara vägledande och till hjälp till att förbättra klubben in enlighet med era önskemål under 2015. Stort tack till det 74 personerna som svarade. 
 
Enastående positivt är att 96% skulle rekommendera Danderyds GK till vänner och bekanta. En mycket glädjande siffra och en som vi hoppas förblir hög.
 
På frågan ”Vilka är huvudanledningarna till att du är medlem i Danderyds GK?” Blev ”Nära till min bostad” (82.4%), "Lätt tillgänglig” (78.4%), ”Prisvärd” (63.5%) och ”Trevlig Bana” (44.6%) de fyra högst rankade svaren.
 
På frågan ”Hur väl motsvarar Danderyds GK dina förväntningar?” var ”Tillgänglighet” i topp, följt av ”Bemötande av personal” i positiva ordalag. ”Klubbhuset" fick låga omdömen.
 
På frågan vad som önskas vid en eventuell upprustning av klubbhuset kom ”Toalett som är tillgänglig” (65,2%) i topp följt av ”Allmän Upprustning” (53.6%) och ”Servering” 50.7%.
 
I övrigt nämns som kommentarer att utslagsplatser och greener är områden där medlemmarna vill se förbättringar. 
 
Under 2015 kommer vi att adressera så mycket vi kan i enlighet med enkät feedbacken. Vi hoppas kunna starta ett klubbhus upprustnings projekt, såväl som förbättra utslagsplatser och greener.
 
Med Vänlig Hälsningar
Styrelsen 

Årsmöte Höst

  • 5 nov 2014

Hej

Välkomna till Årsmötet onsdagen den 26 november 2014 kl.18.30 i Klubbhuset.

Bifogar kallelse.

 

Hjälp Klubben med att ha koll på vårt klubbhus och golfbana.

Ni som bor nära Golfbanan och går promenader med eller utan hund – tacksam om ni nu under vintern kan kolla om allt ser bra ut med klubbhus och bana. Vi har tidigare år tyvärr erfarenhet av skadegörelse och det är viktigt att vi fort får reda på eventuella skador så att vi kan förebygga ytterligare följdskador. Om du ser något - ring gärna till Ebbe Loiborg på tel 0733167536.

Hälsningar

Styrelsen

http://www.danderydsgk.se/explorer/files/Kallelse%20_%20Foeredragningslista_%20Arsmoete_nov%202014.pdf