Nyheter

Måndagsgolf för seniorer

  • 13 jun 2017

Guije skriver:

Måndagarnas Seniorgolf fortsätter, för de som vill, hela sommaren, dock kommer jag bara vara där enstaka måndagar. Fortsätt gärna träffas på måndagsgolfen, för vi har trevligt på våra rundor.

Denna oformella möjlighet för att träffas och ha sällskap på sin golfrunda varje måndag kl.10 har redan fått många deltagare. Ni som deltar ta gärna eget initiativ och bjud nya välkomna i kretsen.

De nästa tre veckorna 25,26 och 27 har vi Junior läger från mån-torsdag kl. 9 -15 – då er det lite mera liv vid klubben.

 Hälsningar

Guije

Banrapport

  • 5 jun 2017

Banrapport 5:e juni

 

Den kalla och torra våren har medfört att skicket på våra greener har lämnat en del att önska.  Vårt åtgärdsprogram i början av maj mot vinterns snömögelangrepp, med stickluftning, stödsådd, dressning och bevattning har inte hittills haft effekt då maj månads första två veckor har kännetecknats av fortsatt kallt väder och avsaknad av nederbörd där grästillväxten har stannat av. Nu med de varmare temperaturerna har vi dragit igång fortsatt behandling med gödsling och ytterligare bevattning så att vi har goda förhoppningar om att kvaliteten på greenerna kommer att höjas successivt under de kommande veckorna. Även på fairways har vi gödslat och kommer att göra ytterligare en behandling under veckan och dessa börjar se mycket bättre ut än tidigare under maj månad. Våra banskötare David och Nils kommer att synas på banan ännu mer framöver med schemalagd klippning av alla gräsytor och prioritering av förbättringsåtgärderna på greenerna.

 

Banpersonalen